งานสงกรานต์วัดอินทราวาส 2562

วัดอินทราวาส(ประดู่) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
งานสงกรานต์ประจำปี 2562
ชมมหรสพ ฟรี ทุกวัน
รายชื่อเจ้าภาพงานสงกรานต์ ๒๕๖๒
คุณพ่อบุุญเลิศ คุณแม่พักตร์ เพ็งฉิม และครอบครัว 20,000 บาท
คุวิชาญ(เมย์)-น้อง นิติพันธ์วนิชย์ และครอบครัว 10,000 บาท
นาญ-อุ๋ย-ปู-พ้อล-กิ๊ฟ-น้องเพ้นท์ เถียรถาวร 5,000 บาท
คุณวัน-บ๊วย เฟื่องฟู 10,000 บาท
คุณวันชัย-คุณวาสนา  อยู่เย็น และครอบครัว 10,000 บาท
นุ่น-ผึ้ง เจริญรัตน์ 10,000 บาท
คุณพวน-คุณนุชจรินทร์(ตลาดนัดสาย1) 10,000 บาท
น้องตั๊ก (มะนาวบ้านแพ้ว) 2,000 บาท
ส.ก.วันชัย  ฟักเอี้ยง-ส.ข.เอนก  ตุ้มน้อย 20,000 บาท
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ร.พ.ธนบุรี๑ 1,000 บาท
คุณเพ็ญฤทัย แสงเทียน และครอบครัว 2,000 บาท
กมล-วรรณวิไล-กษิดิ์เดช-นฤมล โพธิ์วัน 2,000 บาท
พระสมชัย มรรคหิรัญ-ตาแสวง คงรอด 2,000 บาท
ยายทองปลิว  คงรอด-คุณวรนุช ตุ้มน้อย 2,000 บาท
เล็ก-ปู-ชลันธร มาเลิศ 10,000 บาท
ครอบครัว กุรุพินท์กนก 15,000 บาท
แสงเทียน รีไซเคิล 5,000 บาท
ดร.ดลพัฒน์ ยศธร 3,000 บาท
อ๊อด-ตุ่ม  ลีละผลิน 10,000 บาท
คุณเจริญ-คุณอรสา สุดทิม และครอบครัว 50,000 บาท
คุณสุวิทย์-ฐิตาภา  แจ่มศรี และครอบครัว 2,000 บาท
ร้านข้าวหลาม พร ฉาย 2,000 บาท
เจ๊เลี๊ยบ โอฬารนัฏ 2,000 บาท
เก่ง-อ้วน-โก๋-มิ้ว 3,000 บาท
คุณโกมล คุณศิริเพ็ญ ธำรงรักษ์กุล และครอบครัว 5,000 บาท
มาลัย-เอ๋  กาแฟโบราณ 3,000 บาท
สมศักดิ์-รัตนา-กิตติพงษ์ เหมือนโพธิ์ 2,000 บาท
คุณแม่บุญช่วย อยู่เย็น 20,000 บาท
สมเกียรติ-รัตนา รุ่งแสง 2,000 บาท
เกษม-กิมกี-ปัญญา อัมรนันท์ 2,000 บาท
ร้านก๋วยเตี๋ยว ลุงเล็ก 5,000 บาท
บุญยฤทธิ์-มลิวรรณ-ณัฏฺฐ์-ชินจิตร์ 3,000 บาท
อนันต์ เอี่ยมเอิบ 1,500 บาท
ตุ๊กตาหมี่กะทิ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 2,000 บาท
ขจรเกียรติ  สุวาณิชย์กุล 5,000 บาท
อุทิศให้ คุณพ่ออำนวย  คันธชาติศิริกุล 5,000 บาท
ร้านปลาอยู่เย็น 10,000 บาท
ผ.ญ.ทองใบ  ทองมาก และครอบครัว 2,000 บาท
คุณทม  เกษโกมล 2,000 บาท
สมาน-ถวิล-ด.ญ.ทักษพร  พุ่มลอยฟ้า 3,000 บาท
คุณแม่เกี้ยง  ภู่อร่าม 7,000 บาท
ร้าน ช.รุ่งเจริญคอนกรีต 2 (เฮียต้อ) 3,000 บาท
คุณทองอยู่  กลิ่นพูล และครอบครัว 5,000 บาท
เฉลียว  เนียมแสง และครอบครัว 2,000 บาท
วัลลภ-นันทนา-รุ่งระวี  เล็กเทศ 3,000 บาท
แอ๋ว ชัยเวส และครอบครัว 2,000 บาท
ทองอยู่  เรียนรู้ 5,000 บาท
ร้านอาหารลมโชย 10,000 บาท
ชวลิต-พวงทิพย์-ชลวิช  สุขประกอบ 10,000 บาท
สาทร-อำไพ โพธิ์วัน 3,000 บาท
มนตรี ห้องเช่า 2,000 บาท
บ้านเลขที่ 9 เพชรเกษม54 แยก5  3,000 บาท
รำไพ   อยู่กร 10,000 บาท
ร้านเสริมสวยเด่นหล้า 3,000 บาท
เผชิญ เบญจพร 10,000 บาท
ร้าน O.K. ดิโอลสยาม 1,000 บาท
ครอบครัว เทียนกุล 2,000 บาท
สรณ์สิริ  ลือชาวณิชย์ และครอบครัว 2,000 บาท
เสรี-สิริวรรณ-สวัสดิ์-สมรรถ วงศ์เจริญเกียรติ และครอบครัว 2,000 บาท
ร.ต.ไพรัช –พรพิมล  จุ้ยประเสริฐ์ 2,000 บาท
อติชาติ  เพ็ญวงษ์ (น้องอาร์ม) 1,000 บาท
คุณสนิท  จิตตรีชัย 1,000 บาท
อ๋อ กล้วยทอด และครอบครัว 2,000 บาท
พล ร.ต. ชลูด- คุณแม่เช้า  ดีเดช 30,000 บาท
สมศักดิ์-สมนึก ขำเลิศ และครอบครัว 2,000 บาท
ประสาน-แฉล้ม ทองพูล 5,000 บาท
บริษัท จิระประภา แพ็คกิ้งเวิร์ค จำกัด 10,000 บาท
กนกวรรณ  อรรถพรรังษี 3,000 บาท
ร้านเตี๋ยวเรือต่อคิว by พี่อ้อ-พี่เอส 3,000 บาท
อิทธิพล-พึงพิศ  ปรัญญาจารย์ 3,000 บาท
แม่สมบูรณ์  สมโนทัย-น.ส.มัลลิกา  มลศิริ 2,000 บาท
ร้านยา คุณษา 2,000 บาท
ธรรมรัตน์ และครอบครัว, น.ส.พัชรี สังข์ทอง 3,000 บาท
นิรันดร์   มั่นเจริญ(วินวัดประดู่) 2,000 บาท
ณรงค์  อยู่เย็น และครอบครัว 10,000 บาท
ครอบครัว คุุณแม่นภัทร แซ่อึ้ง 1,500 บาท
โรงขนมปัง เชิญชิมเบเกอรี่ 1,000 บาท
อุทิศให้คุณพ่อธวัช –คุณแม่ธีรรัตน์ หวังโภคากุล 1,000 บาท
ยุพา  ขำเลิศ และครอบครัว 5,000 บาท
ฉลวย  มีฟัก และครอบครัว 3,000 บาท
พ่อจำลอง -แม่บุญชู กลิ่นมาลี 1,000 บาท
แมว กาแฟ 1,000 บาท
ยุพิน  นาคามะดี 2,000 บาท
สายัณห์-เกษมสุข  ทองกล่ำ 10,000 บาท
สุนันทา  โพธิ์วัน 2,000 บาท
สุวัฒน์(อุ๋ย)-ศรีวาภรณ์(น้อย) กลิ่นยี่สุ่น 4,000 บาท
ครัวจ่าแดง 5,000 บาท
จำนงค์  เตือนวีระเดช 2,000 บาท
เบิ้ม-อ้วน สุขกาย 2,000 บาท
สังเวียน  เฟื่องฟู และครอบครัว 4,000 บาท
บัญญัติ-เฉลา  กิ่งแก้ว 2,000 บาท
พ.อ.อ. วุฒิชัย  สุขอร่าม และครอบครัว 2,000 บาท
สมใจ  เหมปั้น 2,000 บาท
อนุสรณ์-สุปราณี  รัตนาเดชากุล 5,000 บาท
คุณจี่-คุณจินดา  ทรัพย์ศิริ 3,000 บาท
คุณยายทรัพย์  ยันตะศรี 1,000 บาท
คุณศิริ  ศาสตร์ประเสริฐ์ 3,000 บาท
เด่น-นงค์  ชัยเวส และครอบครัว 3,000 บาท
คุณพ่องา- คุณแม่ละม่อม รุ่งแสง 5,000 บาท
ครอบครัว อินถนอม 1,000 บาท
ครอบครัว นาให้ผล 2,000 บาท
ร.ต.วัลลภ-คุณนฤมล-คุณวิศรุต รังษีจีรวิไล 5,000 บาท
คุณพ่อสมัย –คุณแม่ประไพ-คุณแมน  คงสวัสดิ์ 2,000 บาท
คุณหนม-คุณนุ่มนวล  มากพูลผล  ร้านค้า ซ.อินทราวาส23 2,000 บาท
คุณกัญญา  หมอนสุขภาพ 2,000 บาท
ทีมงานจ่าเปี๊ยก โพธิ์ทองนาคทัวร์ 2,000 บาท
คุณอำนาจ  อยู่เย็น(ช่างตึง) 3,000 บาท
ร.ต.ท.สุรินทร์  เจิมสวัสดิ์ 3,000 บาท
ลุงพึงล๊อตเตอรี่ 1,000 บาท
คุณทองย้อย  สำเนียงเสนาะ 16,500 บาท
กล-ตุ๊ก-โอ-อ๊อฟ ยิ้มอยู่ 5,000 บาท
ประจวบ-จิตติยา สังข์วัตร์ 2,000 บาท
กลุ่มเพื่อน86 และคณะ 3,640 บาท
ชุมชมอินทราวาส15 2,400 บาท
คุณประจิม-คุณทวี ประทับศร และครอบครัว 3,000 บาท
ปรีชา-กัณห์สุดา-สุกิต  ใจวงศา 2,000 บาท
บัญชา  ชัยเวส 5,000 บาท
สุชาติ-อุบล  สุดทิม 5,000 บาท
ตุ้ม -จูน-แนน-เอ๋-อ๊อฟ-น้องน้ำอิง 2,000 บาท
คุณวิรัช  หล่อไพบูลย์  2,000 บาท
พ.จ.ท.สมภพ  จิ๋วรักษา  2,000 บาท
บุตร-หลาน อุทิศให้ คุณพ่อบุญชู-คุณแม่ทองอยู่  อ่ำสอาด 3,000 บาท