คลัีงเก็บรายวัน: 06/04/2019

ศรนรินทร์-สินารายณ์

           เป็นเด็กฝาแฝด หรือ(ลูกกรอกแฝด) ซึ่งมีร่างกายเดียว แต่มีศีรษะ ๒ หัว เกิดเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ ที่บ้านริมคลองบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เป็นบุตรของนายชอบ –นางชัด จ้อยเจือ หลังจากคลอดแล้วได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา หลังจากนั้นนายชอบผู้เป็นบิดาได้นำ ลูกกรอกฝาแฝด มาถวายให้กับหลวงพ่อจำปา จนฺทูปโม เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส(ประดู่) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หลวงพ่อจำปาได้นำลูกกรอกฝาแฝดนั้นมาดองไว้ในขวดโหลแล้วตั้งชื่อว่า ศรนรินทร์-สินนารายณ์จนถึงปัจจุบันนี้ได้ทำการเปลี่ยนโหลมาแล้วถึง ๔ ครั้งเนื่องจากเกิดการขยายตัวขึ้น  ณ.ปัจจุบันนี้นายชอบ-นางชัดได้เสียชีวิตแล้ว คงเหลืออยู่แต่ พี่สาวคือ นางสุชาดา และน้องชายคือ จ่าสิบเอกบัญชา จ้อยเจือ

อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ นั้นทางด้านโชคลาภ และเมตตามหานิยม  จะเห็นได้จากประชาชนทั่วไปใกล้ไกลนำสิ่งของมีค่ามาเซ่นไหว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่บุคคลเหล่านั้นได้สำเร็จตามความประสงค์ที่ได้มาขอต่อศรนรินทร์-สินนารายณ์

­อาหารที่นำมาเซ่นไหว้   น้ำเขียว-น้ำแดง และอาหารทั่วไปสำหรับเด็ก

คาถาบูชาศรนรินทร์-สินนารายณ์

นะโม ๓ จบ      นะมะพะทะ  นะโมพุทธายะ  จะภะกะสะ  จิเจรุนิ  นะออแอ  โมออแอ

พุทออแอ   ธาออแอ   ยะออแอ   มะอะอุ   พุทธะสังมิ    อิติกุมาโร   ปะสิทธิเม.

คาถาเรียกศรนรินทร์-สินนารายณ์ มารับเครื่องเซ่นไหว้

นะโม ๓ จบ   โอม   กุมาระ   มารับโภชนา  อาคัจฉาหิ   ติวัปตัพโพ  อาคัจฉาหิ  มาลูกมา

 ลูก  ศรนรินทร์-สินนารายณ์

คาถาขอโชคลาภศรนรินทร์-สินนารายณ์

นะโม ๓ จบ  ตั้งจิตอธิษฐาน   แล้วภาวนา  มหาลาโภ  ภะวันตุเม ลาภะลาภัง นิรันตะโร ลาภะสุโข นะชาลีติ.